Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
Lý thuyết lái xe A1
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
5
1
2
3
6
1
2
3
7
1
2
8
1
2
9
1
2
10
1
2
3
4
11
1
2
3
12
1
2
3
4
13
1
2
3
14
1
2
3
15
1
2
3
4
16
1
2
17
1
2
3
18
1
2
3
4
19
1
2
3
4
20
1
2
3
4
THỬ LẠI VỚI 1 BỘ ĐỀ Lý thuyết lái xe A1 KHÁC VIEW RESULT LOGIN

Lý thuyết lái xe A1

Bộ đề học thi lý thuyết lái xe A1 gồm 150 câu được trích ra từ bộ 450 câu hỏi thi sát hạch lái xe do bộ giao thông phát hành. Phần lý thuyết lái xe A1 là dễ nhất trong các cuộc thi giấy phép lái xe tại Việt Nam, bạn chỉ cần thực hành cho thuần thục 150 câu thì đảm bảo sẽ đỗ cao. Đề thi sẽ bao gồm 20 câu được rút ra từ bộ 150 câu ( chú ý: mỗi câu hỏi có từ 1 đến 2 đáp án đúng ).
 
Hạng A1   : Đúng 16 / 20 câu là đạt
Thời gian: 15 phút
Trong 20 câu có: 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông, 1 câu về văn hóa đạo đức khi lái xe, 5 câu về biển báo, 5 câu sa hình.
 
Việc thực hành và xem kết quả đúng trên phần mềm giúp bạn tự tin hơn khi làm bài thi sát hạch lý thuyết lái xe A1
Để thuận lợi cho quá trình ôn tập và thi lý thuyết dễ dàng nhất, các bạn tham khảo mẹo thi bằng lái xe máy A1 tại đây

Thời gian còn lại: 15:00 phút! (Hãy chọn câu hỏi bên dưới)