Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
Lý thuyết lái xe A2
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
2
3
4
1
2
5
1
2
3
6
1
2
3
7
1
2
3
8
1
2
3
4
9
1
2
3
10
1
2
11
1
2
3
12
1
2
3
4
13
1
2
3
14
1
2
3
15
1
2
3
4
16
1
2
17
1
2
18
1
2
3
4
19
1
2
3
4
20
1
2
3
4
THỬ LẠI VỚI 1 BỘ ĐỀ Lý thuyết lái xe A2 KHÁC VIEW RESULT LOGIN

Lý thuyết lái xe A2

Thi lý thuyết lái xe A2 tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trước máy tính có nhiều lựa chọn ( chú ý: mỗi câu hỏi có từ 1 đến 2 đáp án đúng ) ,  đề thi có 20 câu hỏi được rút ngẫu nhiên trong bộ lý thuyết học thi gồm 365 câu hỏi do Bộ giao thông ban hành. Thi sát hạch lý thuyết lái xe A2 khó hơn nhiều so với xe máy A1, bạn phải học thuộc và thực hành nhuần nhuyễn bộ 365 câu hỏi lý thuyết.
 
Hạng A2   : Đúng 18 / 20 câu là đạt
Thời gian: 15 phút
Trong 20 câu có: 9 câu về khái niệm và quy tắc giao thông, 1 câu về văn hóa đạo đức khi lái xe, 5 câu về biển báo, 5 câu về sa hình.
 
Việc thực hành và xem kết quả đúng trên phần mềm giúp bạn tự tin hơn khi làm bài thi lý thuyết lái xe A2
Để thuận lợi cho quá trình ôn tập và thi lý thuyết dễ dàng nhất, các bạn tham khảo mẹo thi bằng lái xe A2 tại đây
 

Thời gian còn lại: 15:00 phút! (Hãy chọn câu hỏi bên dưới)