Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
Lý thuyết lái xe B2
1
1
2
2
1
2
3
3
1
2
3
4
4
1
2
3
5
1
2
3
6
1
2
3
7
1
2
3
8
1
2
3
9
1
2
3
10
1
2
3
11
1
2
3
12
1
2
13
1
2
14
1
2
3
4
15
1
2
3
4
16
1
2
17
1
2
3
18
1
2
3
4
19
1
2
3
20
1
2
3
21
1
2
22
1
2
23
1
2
3
24
1
2
3
25
1
2
26
1
2
3
27
1
2
3
28
1
2
3
29
1
2
3
30
1
2
3
THỬ LẠI VỚI 1 BỘ ĐỀ Lý thuyết lái xe B2 KHÁC VIEW RESULT LOGIN

Lý thuyết lái xe B2

Thi lý thuyết lái xe B2 là phần thi khó và phải học lý thuyết nhiều nhất, bạn phải học thuộc và ghi nhớ kết quả trắc nghiệm của 450 câu hỏi do bộ giao thông ban hành. Bài thi trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe B2 được thực hiện trên máy vi tính ( chú ý: mỗi câu hỏi có từ 1 đến 2 đáp án đúng ),  đề thi có 30  câu rút ngẫu nhiên trong bộ lý thuyết học luyện thi gồm 450 câu hỏi.
 
Hạng B1, B2   : Đúng 26  / 30 là đạt  
Hạng C,D,E,Fc  : Đúng 28 /30 câu là đạt .
Trong 30 câu có: 9 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông, 1 câu hỏi về nghiệp vụ vận tải, 1 câu về kỹ thuật lái xe ôtô và sửa chữa, 1 câu về văn hóa đạo đức người lái xe,  9 câu hỏi về biển báo và 9 câu về giải sa hình.
 
Việc thực hành và xem kết quả đúng trên phần mềm giúp bạn tự tin hơn khi làm bài thi lý thuyết lái xe B2, B1, C, D, E, Fc

Thời gian còn lại: 20:00 phút! (Hãy chọn câu hỏi bên dưới)